Música Studio
APIM - JEAN-PIERRE DUPUY EDITIONS - Biografia Jean-Pierre Dupuy - canviar d'idioma

Taller Permanent
d'Interpretació Musical

PRESENTACIÓ

El Taller Permanent d'Interpretació Musical va néixer d’un procés d’elaboració rigorós, tot desenvolupant una gran diversitat d’experiències i de recursos pedagògics. Es materialitza com un espai únic, dedicat a l’estudi profund dels mecanismes de la tècnica instrumental, principalment a l’entorn de la interpretació de la música contemporània. Al voltant de Jean-Pierre Dupuy, s’ha reunit un grup selecte d’artistes pedagogs, amb el desig de fer viure plenament aquest tipus de música als alumnes, mitjançant un enfocament pedagògic viu, allunyat dels mètodes tradicionals amb els quals, en general, s’emprèn aquesta mena de projectes.

El Taller Permanent d'Interpretació Musical està destinat a tots els músics que vulguin compartir un temps privilegiat amb l’objectiu de descobrir i d’aprendre la manera de perfeccionar la seva disciplina individual. S’organitza al voltant de la personalitat de cadascun dels participants, com ara un catalitzador del seu nivell emocional, físic i intel·lectual, tot permetent que la seva creativitat pròpia pugui manifestar-se a través de la música, en tant que art.

El Taller Permanent d'Interpretació Musical està obert als pianistes, encara que també a d’altres instruments solistes, a les formacions de música de cambra ja constituïdes o que es puguin formar entre els membres del taller i als cantants que tinguin pianista propi, per bé que el taller també els pot proporcionar l’acompanyament.

El Taller Permanent d'Interpretació Musical existeix a les següents ciutats : Madrid, Barcelona, París i al Principat d’Andorra. Els cursos es desenvolupen durant tot l’any. La durada i periodicitat dels mateixos s’adapten a les necessitats concretes de cada alumne.

 

Per qualsevol informació complementària :

Tarifes, Llocs, Dates i Horaris, consultar el servei « Atelier Musique » al correu electrònic.
musica@musicastudio.net

Seu social :

Música Studio : Xalet la Dolcerma, Les Bons, AD 200 Encamp Principauté d’Andorre.
TEL : 00 376 327 081
musica@musicastudio.net

>>>  començament de pàgina